Rizikově pije až 40% Čechů

Není žádným tajemstvím, že Češi patří mezi přední pijáky alkoholu na světě, trvale obsazují první příčku v konzumaci piva na osobu a ani v konzumaci ostatních alkoholických nápojů nezůstávají rozhodně pozadu.

Ačkoliv si uvědomujeme negativa spjatá s alkoholem, jednou za čas si ho dopřeje většina z nás. I z toho důvodu se experti z pražské Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN rozhodli udělat průzkum, jenž měl zjistit, proč a kdy lidé nejčastěji sahají po alkoholu a do jaké míry si uvědomují jeho škodlivost.

Výsledky výzkumu

Závislost na alkoholu byla pomocí diagnostického dotazníku vyvinutého Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zjištěna u 3 % populace. Alespoň střední úroveň problémů s alkoholem byla identifikována u 25 % respondentů, rizikové pití pak u 40 %.

Jedná se tedy o poměrně vysoká čísla. Problém s alkoholem se přitom stále ve většině případů týká zejména mužů a pak obecně mladších jedinců. S věkem problémovost konzumace alkoholu významně klesá.

Zajímavé je, že lidé s vysoce problematickou konzumací alkoholu zdánlivě paradoxně vykazují vyšší míru zdravotní gramotnosti, tedy jsou si i vědomi zdravotních hrozeb alkoholu.

Výsledky výzkumu v číslech

  • Pivo – preferuje ho 30% osob
  • Víno – preferuje ho 23% osob
  • Destiláty – preferuje 6% osob
  • Pije vše – 40% osob
  • Preference mužů – pivo – 43%
  • Preference žen – víno – 35%

Obecně lidé nejčastěji pijí alkohol na oslavách a při setkáních s přáteli, méně často pak bez speciální příležitosti a téměř minimálně spolu s jídlem. Nejčastějšími společníky při pití alkoholu jsou pak kamarádi a rodina (mimo dětí).

Pití s životním partnerem a o samotě více uvádějí lidé ve vyšším věku. U kamarádů a vlastní rodiny můžeme s narůstajícím věkem sledovat pokles společného častého pití.

Pro lidi s problémy platí, že více pijí se spolupracovníky, náhodnými lidmi, sami nebo s kamarády.

Na pití má vliv naše okolí

Podíváme-li se na motivace k pití z hlediska jejich rozdělení na sociální motivaci, úzkost, depresi, konformitu, nejvíce lidí spadá do kategorie motivace sociální a nejméně do kategorie dosažení konformity. Patrné je, že s klesajícím věkem se tyto motivace snižují.

K alkoholu tak většinu lidí motivuje především jeho okolí. Stejně tak k opilosti. Jak ukázal průzkum, zhruba 30 % lidí se opije v okamžiku, když tak učiní i ostatní.

Varování na lahvích alkoholu stejně jako u krabiček cigaret

Podle průzkumu dnešní protialkoholní politika není úplně úspěšná, a to zejména týká-li se dětí, pro které není sebemenší problém zakoupit alkohol, ať už v maloobchodě, nebo restauračním zařízení.

Většina respondentů se shoduje, že je velmi důležitá zejména ochrana dětí před prodejem a podáváním alkoholu.

Respondenti sice zdůrazňují osobní odpovědnost jednotlivce, ale i tak více než polovina z nich souhlasí, že by na alkoholických nápojích měla být natištěna varování o škodlivých účincích alkoholu podobně jako je tomu u cigaret. Otázkou zůstává, zda by neměla být i takto omezena reklama na alkoholické nápoje.