Trappist – Klášterní pivo

  • Slad – ječný
  • Kvašení – svrchní
  • Druh – světlé, tmavé, polotmavé
  • Barva piva 8 – 48 EBC
  • Původ – Belgie

Trappist (Trapista) je druh svrchně kvašeného piva vyráběného v trapistických klášterech buď přímo mnichy, nebo pod jejich dohledem. Trapistické pivo patří mezi belgická piva typu Ale či ječná vína. Aby mohlo být pivo označováno jako trapistické, musí splňovat přísná pravidla. Na světě existovalo donedávna jen sedm pivovarů, které mohly nazývat své pivo trapistou. V roce 2012 přibyl další trapistický pivovar v Rakousku. V roce 2013 pivovar v USA a v roce 2014 dva pivovary v Holandsku a Itálii. Celkem je jich tedy jedenáct. Nejznámějším z těchto trapistických klášterních pivovarů je Notre-Dame de Scourmount blízko města Chimay, v nejjižnější části Belgie nedaleko hranice s Francií.

Historie trapistických pivovarů

Řád Trapistů pochází z Cisterciáckého kláštera La Trappe, situovaného ve Francii. V roce 1664 byl však řád shledán příliš liberárním a byla proto zavedena velice striktní pravidla. Během let se od dodržování mnoha pravidel opět upustilo, jedno však zůstalo beze změny. Kláštery musí fungovat soběstačně. 

Ve středověku měla řada klášterů výsadu vařit pivo. Jako první z Cisterciáckých klášterů, založil svůj pivovar v roce 1685 i klášter La Trappe v Soligny.  Tradice Trapistického řádu se postupně šířila i mimo hranice Francie a současně s novými kláštery začaly po celém území Evropyvznikat i nové Trapistické pivovary.  

Trapisté, stejně jako ostatní náboženské komunity, dříve vařili pivo pouze pro své vlastní potřeby. Dnes slouží produkce a prodej piva k financování provozu klášterů a také k získání financí na dobročinnost.

Mnoho trapistických klášterů bylo zničeno během Velké francouzské revoluce a během světových válek. I přesto byli Trapisté nejaktivnějším náboženským řádem, co se týče produkce piva. Během posledních 300 let vzniklo devět trapistických pivovarů ve Francii, šest v Belgii, dva v Nizozemí a po jednom v Rakousku, Německu a Bosně.  Sedm z nich je aktivních dodnes. 

Trapistická asociace

Jako prostředek ochrany produktů pravých Trapistických pivovarů, byla v roce 1997 založena Mezinárodní Trapistická Asociace. Asociace dbá o ochranu značky před zneužitím ze strany soukromých pivovarů. 

Značka Real Trappist dnes chrání nejen pivo, ale také víno, sýry. Zaručuje kvalitu a pravý původ trapistických produktů. 

Ochranná známka Real Trappist

Produkty pod značkou Real Trappist musí splňovat řadu podmínek.

  • Pivo musí být vařeno „za zdmi kláštera“, buď samotnými mnichy, nebo pod jejich dozorem.
  • Pivovar vydělává výrobou piva čistě na provoz kláštera a uhrazení životních nákladů mnichů. Další zisky jsou věnovány charitě a na pomoc potřebným.
  • Kvalita piva je neustále monitorována, aby byla zaručena požadovaná kvalita.

Trapistická piva

S výjimkou piva typu Bock, produkovaného klášterem Koningshoeven (La Trappe), jsou všechna trapistická piva svrchně kvašená s druhotnou fermentací v lahvi.

Mniši využívají k pojmenování svých piv mnohá názvosloví. Nejznámějším je systém, podle kterého jsou piva zvaná Blond, Dubbel a Tripel. V historii bylo zajištění vyššího obsahu alkoholu velmi obtížným úkolem. Mniši tedy zdvojnásobovali, nebo ztrojnásobovali obsah ingrediencí pro Dubbel a Tripel.

Klášter Chimay využívá značení piv na základě barev. Nejslabší pivo má červenou barvu, středně silné bílou a nejsilnější pivo modrou etiketu.

Pivovar Rochefort využívá označení číslicemi 6, 8 a 10. Tato čísla však nemusejí odpovídat obsahu alkoholu.

Základem je světlý slad českého typu. Často se přidává slad mnichovský nebo vídeňský. Do světlých piv se někdy používá i světlý pšeničný slad. Množství karamelových sladů je maximálně 20 % sypání. Pražené slady se používají v množství pouze do 1 %. Westmalle, Westvleteren, Chimay, Rochefort, Orval a Achel.

Trapistická piva jsou zpravidla servírována ve sklenicích tvaru poháru. Rozdíly mezi jednotlivými pivovary jsou především v tloušťce skla. Některé sklenice jsou na dně leptané, aby došlo k tvorbě jemných bublinek, podporujících tvorbu pěkné pěny.

Piva jsou to velmi rozmanitá, nejčastěji s vysokou hořkostí, ovocnou, slabě nakyslou chutí a vůní. Jsou vařena infuzním způsobem, za přídavku tekutého cukru, který se přidává spolu s kvasnicemi i do lahví před plněním. Obvykle se pro kvašení používají belgické kmeny kvasinek, které jsou charakteristické produkcí vyšších alkoholů, esterů a fenolů. Distribuce piva v lahvích je dominantní. Typické je pro tato piva kvašení při vysokých teplotách (20-25°C), velmi dlouhé ležení a dlouhá doba trvanlivosti. V lahvi dochází k druhé fermentaci, přidáním kvasnic (může způsobit zákal, popřípadě usazeninu). Datum spotřeby se na etiketách pohybuje na dobu 4 – 5 let, ale může to být i déle. Obsah alkoholu se pohybuje od 4 do 12 % obj. a extrakt původní mladiny od 12,5 do 26% EPM. Hořkost: 15 – 30 IBU.

Závěr

Trappist klášterní pivo – v tomto případě se nejedná o pivní styl v pravém smyslu, ale spíše o charakteristickou značku na pivním trhu. Trappist je pivo s dlouhou historií, pečlivě vařeno s těmi nejlepšími úmysly. Jeho koupí a konzumací přispíváte na dobročinnost.

Trapistické pivovary

pivovarzeměrok vzniku
Bières de Chimay Belgie1863
Brasserie d’Orval Belgie1931
Brasserie de Rochefort Belgie1595
Brouwerij der Trappisten van Westmalle Belgie1836
Brouwerij Westvleteren/St Sixtus Belgie1838
Brouwerij der Sint-Benedictusabdij de Achelse Kluis/Achel Belgie1998
Brouwerij de Koningshoeven/La Trappe Nizozemsko1884
Stift Engelszell Rakousko2012
St. Joseph’s Abbey USA2013
Abdij Maria Toevlucht Nizozemsko2014
Tre Fontane Abbey Itálie2014
Přehled trapistických pivovarů
Trapistická piva
Trapistická piva