Viněta – Rodný list vína 2/2

V první části tohoto článku jsme si představili údaje na vinětách, které je nutné uvádět povinně a údaje na vinětách, které lze uvádět dobrovolně. Dnes si představíme údaje a informace, které jsou výslovně zakázané a také další označení týkající se obsahu alkoholu a zbytkového cukru.

Zakázaná označení

Označování produktu nebo na jeho etiketě jiné údaje než údaje stanovené předpisy Evropské unie je zakázáno. Dále zakázáno uvádět údaje poukazující na zesílený účinek, jako například:

 • „zdravotní víno“,
 • „posilující víno“,
 • „víno na krev“,
 • „přírodní“,
 • „pravé“,
 • „čisté“,
 • „alternativní“,
 • slovní spojení s těmito slovy.

Je zakázáno označovat jako víno:

 • nápoj připravený ze zředěného hroznového moštu,
 • nápoj vyrobený na území České republiky jiným postupem nebo užitím jiných konzervačních anebo
  přídatných látek, než stanoví předpisy Evropské unie,
 • alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvašením výluhů z matolin,
 • alkoholický nápoj vyrobený kvašením zředěných vinných kalů,
 • směsi vína s alkoholickými nápoji vyrobenými z ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich výluhů.

Další informace na vinětách

Alkohol

Skutečný obsah alkoholu je povinný údaj. Uvádí se v procentech objemových, a to v celých jednotkách nebo jednotkách zaokrouhlených na pět desetin. Za číselným údajem „% obj.“ a tomuto symbolu mohou předcházet slova „skutečný obsah alkoholu“, „skutečný alkohol“ nebo „alk.“. Číslice u balení o objemu většího než 1 l musí být vysoké nejméně 5 mm, u objemu 0,2–1 l nejméně 3 mm a u objemu 0,20 l a méně nejméně 2 mm.

Ukázka značení na vinětách

 • 11,0 % obj.
 • skutečný obsah alkoholu 11,5 % obj.
 • skutečný alkohol 12,0 % obj.
 • alk. 12,5 % obj.

Zbytkový cukr

Zbytkový cukr je neprokvašená fruktóza, glukóza a případně sacharóza ve víně. Tedy přesně, jak název říká: zbytek cukrů, které kvasinky během kvašení nestihly přeměnit na alkohol. Podílí se na sladké chuti vína a je jeho přirozenou součástí. Dle Nařízení komise (ES) č. 607/2009 je označování pomocí výrazů určujících míru zbytkového cukru („údaj o obsahu cukru“) ve víně povinné pouze u šumivých vín.

U ostatních vín a většiny výrobků z révy vinné se jedná o nepovinný údaj, nicméně hojně používaný (suché, polosuché, polosladké, sladké víno).

Viněta a údaje

Všechny díly