Zásady skladování vína

Existuje celá řada vín, některá jsou určena ke přímé spotřebě, jiná vína můžou dosáhnout zrání. Víno obecně při skladování vyžaduje konstantní teplotu, optimální vlhkost vzduchu, tmu, správné uložení lahví a omezení otřesů.

Pro správné skladování vína je třeba dodržet několik základních pravidel, neboť víno ​​je organická látka, víno ​​je stále živé. Ideálním místem pro skladování vína je sklep nebo spíž, kde bývá konstantní teplota, vlhkost a tma. Dalším faktorem ke zvážení je světová orientace, nejlépe na sever.

Zásady správného skladování vína

  • Vhodná teplota pro skladování vína je 10 až 15 °C.
  • Minimální zimní teplota by neměla nikdy klesnout pod 7 °C v létě a neměla stoupnout nad 20 °C.
  • Vína chráníme od teplotních výkyvů, maximální denní výkyv nesmí přesáhnout 2 °C.
  • Relativní vlhkost vzduchu musí být cca 70 %.
  • Láhve s vínem musí být uloženy ve vodorovné poloze tak, aby vnitřní strana korku byla v kontaktu s kapalinou.
  • Vínu škodí veškeré zdroje ultrafialového záření.
  • Skladované víno má být uloženo v regálech z materiálů, které nevodí teplo.
  • Vínu neprospívají pachy a vůně.
  • Vibrace a hluk vínu škodí.
  • Provzdušnění nebo přímá ventilace je pro skladování vína nezbytná.

Znehodnocující vína při skladování

Při skladování vína je vhodné se vyvarovat několika faktorů, které víno ohrožují: kolísání teploty a vlhkosti, nevhodné světlo (UV záření), nedostatek přirozeného větrání, pachy, přítomnost parazitů, nevhodná poloha lahví vína a vibrace. Nedoporučujeme skladování vína společně s ovocem, zeleninou a bytovou chemií, neboť veškeré pachy vínu škodí. Zcela nevhodná místa pro skladování vína jsou kuchyně, garáž, umístění u ledničky, topení a všude tam, kde mohou teploty výrazně kolísat od mrazu k extrémnímu vedru.

Vhodná teplota pro skladování vín

Teplota je nezbytná pro zachování a vývoj. Teplota musí být konstantní, bez teplotních výkyvů a šoků. Ideální teplota pro skladování vína je v rozmezí 10-16 °C. Naprosto ideální skladovací teplota je 11 °C, teplota v rozmezí mezi 5-18 °C je ještě vyhovující. Vyšší teplota zvyšuje průběh oxidace vína, což vede k mnohem rychlejšímu zrání vína. Nežádoucí pro zrání vína jsou i krátkodobé výkyvy teploty. Nevhodná teplota může způsobit nevratné poškození. Vyšší teplota pro víno znamená rychlé stárnutí, zatímco v chladnějším prostředí víno zraje pomalu a vyváženě. Teplota uskladněného vína by v žádném případě neměla nikdy klesnout pod bod mrazu a vystoupat nad 20 °C. Maximální teplotní výkyvy by měly být v rozmezí + / – 3 °C. Všechny tyto aspekty mohou mít vliv na kvalitu vína a měnící se organické vitality.

Vhodná vlhkost vzduchu pro skladování vín

Nízká vlhkost (množství vodní páry ve vzduchu)  je u vín druhým nepřítelem, který ohrožuje jejich zrání. Suchý vzduch je nebezpečný nejen pro člověka, není vhodný ani pro skladování vína. Vlhkost v místnosti pro skladování vína by se měla pohybovat mezi 60 až 80 %. Příliš suché prostředí může způsobit oxidaci vína, naopak příliš vlhké napomáhá vzniku plísní. Korek, který zabraňuje kontaktu s kyslíkem, vyžaduje relativní vlhkost vzduchu v rozmezí přibližně 60 až 70 %. Při nižší vlhkosti vzduchu se korek v láhvi vysuší, což umožňuje vstup vzduchu do láhve s vínem a následnou oxidaci zvýšené kyselosti vína. Tato skutečnost vede k nežádoucí hořké chuti a pachu v každé lahvi vína. Naopak nadměrná relativní vlhkost vzduchu může zapříčinit výskyt a usazení plísně na korku láhve s vínem.

Světlo nebo tma pro skladování vín?

Víno by mělo být skladováno v tmavé místnosti. Vínu škodí ultrafialové záření, proto by nikdy nemělo být vystaveno intenzivnímu slunečnímu ani přímému umělému osvětlení. Tma je pro skladování vína stejně důležitá jako vhodná teplota.

Vhodné uložení vinných lahví

Láhve vína musí být při skladování uloženy vodorovně tak, aby vnitřní strana korku byla v kontaktu s kapalinou a nedocházelo k jejímu vysychání, a tím k přístupu kyslíku. Víno by mělo být uloženo v regálech nebo policích z materiálů, které nevodí teplo. Ideální je poloha skladování na severní stranu. Vibrace, hluk a častý pohyb vínu škodí. Víno není vhodné skladovat společně se zeleninou, ovocem, čistícími prostředky, voskem, benzínem a podobně. Pokud se na dně láhve časem usadily nějaké nečistoty, jedná se zřejmě o zcela neškodný vinný kámen. Snadný způsob, jak vizuálně zkontrolovat, zda je víno ​​stále v dobrém stavu, je podívat se na zátku. Pokud jsou na zátce skvrny, je víno pravděpodobně zkažené.