České odrůdy chmele

Současná zemědělská plodina – chmel vznikl přirozeným vývojem i umělým výběrem z divokého chmele. Člověk svou činností vytvářel takové podmínky, že v jednotlivých krajinách, kde se pěstoval chmel, dostala tato plodina charakter odrůdy. Odrůdy chmele dělíme na krajové a šlechtěné. Krajové odrůdy jsou místního původu a byly získány lidovým šlechtěním během dlouholetého pěstování v určité oblasti. Šlechtěné odrůdy jsou takové, které byly vyšlechtěny výběrem nebo pohlavním křížením.

Podle původu dělíme odrůdy na populace, klony a odrůdy hybridního původu. K populacím a klonům patří všechny odrůdy, které byly vyšlechtěny výběrem a množeny výhradně vegetativně – sáděmi. Vegetativním množením si odrůdy ponechávají stejné biologické i hospodářské vlastnosti. Odrůdy hybridního původu označujeme jako křížence, které byly získány pohlavním křížením nebo kombinací pohlavního křížení s vegetativním množením.

Chmel obecný nebo evropský rozlišujeme i podle barvy révy a stavby rostliny na červeňáky a zeleňáky. Červeňáky jsou obvykle rané a polorané odrůdy. Réva je zabarvena červenohnědě a zvláště na jaře jsou vrcholy výhonu zabarveny sytě červeným barvivem. Doba technické zralosti spadá do druhé poloviny srpna. Červeňáky mají bohatý obsah lupulinu a jemnou chmelovou vůni. Zeleňáky jsou převážně pozdější odrůdy chmele a jejich výhony jsou zelené stejně jako réva. V současné době se v České republice pěstují pouze červeňáky.

Za kvalitu a výjimečnost českého chmele vděčíme řadě vynikajících odborníků a šlechtitelů. První klonová selekce byla provedena ve 2. polovině 19. století v úštěcké oblasti rolníkem Kryštofem Semšem, který provedl pozitivní výběr ve svém porostu. Ve své chmelnici ve Vrbici objevil chmelový keř, který se vyznačoval svěžím růstem, o něco časnějším květem a velmi bohatým osypem. Tento chmel vzrostl do foremných uzavřených hlávek, navěšených kolem tyčí , takže bylo možné spatřit jenom málo listoví. Tato jediná rostlina pak byla namnožena a v krátkém čase známá jako „Semšův chmel“.

Takové pozitivní výběry z populací kulturních i planých chmelů se staly základem pro postupné zvyšování výnosu a kvality chmele ve všech našich chmelařských oblastech. Zakladatelem moderních metod šlechtění chmele pomocí klonové selekce v původních krajových porostech byl doc. Karel Osvald (1899 – 1948). Za svou dlouholetou praxi prošlechtil několik odrůd. Tři klony prošly odrůdovými zkouškami a v roce 1952 byly zapsány do rejstříku povolených odrůd a povoleny pro pěstování. Jedná se o klony 31, 72 a 114. V současné době zaujímají stále největší podíl z celkové plochy pěstovaného chmele v ČR.

Dalším z důležitých výběrových kritérií šlechtění je vůně chmele, která je u českých odrůd chmelová s různou intenzitou dle obsahu silic. Z tohoto pohledu můžeme chmel rozdělit do těchto skupin:

  • jemné aromatické (FINE AROMA)
  • aromatické (AROMA)
  • jemné hořké (DUAL PURPOSE)
  • hořké (BITTER)
  • vysokoobsažné (HIGH ALPHA)

Odrůdy chmele se dále dělí podle dalších kritérií, a to podle ranosti (rané, polorané, pozdní), odolnosti, pivovarského využití aj. Dlouholetá šlechtitelská činnost byla zaměřena především na výběr jemných aromatických chmelů, v posledních letech však stoupá zájem některých pivovarů o odrůdy se specifickou vůní, tzv. flavour hops. Jedná se o nechmelové vůně, které mají výrazné citrusové, ovocné, česnekové, květinové aroma. Proto se šlechtitelé chmele zaměřili při výběru na chmele se specifickou vůní.

Všechny české odrůdy chmele, které byly nově vyšlechtěny, mají dobrou pivovarskou hodnotu, která je dána genetickým podílem Žateckého poloraného červeňáku v jejich původu.

České odrůdy chmele

Žatecký poloraný červeňák

Byl získán klonovou selekcí v původních porostech v žatecké a úštěcké oblasti. Tato odrůda je vypěstována v devíti klonech. Vůně chmelových hlávek je charakterizována jako standard kvality. Jedná se o pravou, jemnou chmelovou vůni. ŽPČ je jemná aromatická odrůda pro druhé a třetí chmelení, případně studené chmelení.

Saaz Late

Byla získána výběrem potomstva generace F1, které má v původu Žatecký poloraný červeňák. Aroma chmelových hlávek je pravé, jemné chmelové. Saaz Late je aromatická odrůda pro druhé a třetí chmelení.

Sládek

Byl získán výběrem z hybridního potomstva šlechtitelského materiálu, kde v původu jsou odrůdy Northern Brewer a ŽPČ. Název získal pro svůj znamenitý vliv na vyváženou hořkost a příjemné chmelové aroma v pivu. Vůně chmelových hlávek je jemná, chmelová. Sládek je aromatická odrůda pro druhé chmelení.

Kazbek

Byl získán výběrem z potomstva hybridního materiálu, kde je v původu ruský planý chmel. V jeho názvu jsou zakotveny robustnost a stabilita, protože Kazbek je nejvyšší horou středního Kavkazu, a tyto vlastnosti jsou pro něj charakteristické. Aroma chmelových hlávek je kořenité – citrónové. Kazbek je aromatická odrůda pro druhé chmelení, případně studené chmelení.

Bohemie

Byla získána výběrem potomstva po matečné aromatické odrůdě Sládek a z rozpracovaného šlechtitelského materiálu, který má v původu ŽPČ. Aroma chmelových hlávek je slabě kořenité, chmelové. Bohemie je odrůda pro druhé chmelení.

Harmonie

Je několikanásobný kříženec hybridního materiálu (Premiant, ŽPČ, Northern Brewer), který má v původu téměř 60% ŽPČ. Název je odvozen od harmonického složení chmelových pryskyřic. Aroma je kořenité, chmelové. Harmonie je aromatická odrůda pro druhé chmelení.

Bor

Byl získán výběrem z hybridního potomstva odrůdy Northern Brewer. Jeho název je odvozen od borových lesů, které se vyskytují na území přírodního parku „Džbán“, nacházejícího
Se na pomezí okresů Louny, Kladno a Rakovník. Aroma chmelových hlávek je příjemně chmelové. Bor je hořká odrůda „dual purpose“ pro druhé chmelení.

Premiant

Byl získán výběrem z hybridního potomstva křížením inzuchtní linie ŽPČ a dalšího šlechtitelského materiálu. Název získal podle tradičního českého dvanáctistupňového piva „Premium“, pro něž je typická vysoká plnost chuti, silný říz a výrazná chmelová hořkost. Aroma hlávek je příjemně chmelové. Premiant je hořká odrůda „dual purpose“ pro druhé chmelení.

Rubín

Byl získán výběrem z potomstva odrůdy Bor a samčí rostliny, která je několikanásobným křížencem hybridního materiálu ŽPČ a odrůdy Norhern Brewer. Jeho název je dán barvou révy. Aroma chmelových hlávek je kořenité až hrubě kořenité. Musí se sklidit v technické zralosti, protože při stárnutí může vůně vykazovat sirné stopy, což je způsobeno vysokým obsahem siličných složek selinenů. Rubín je hořká odrůda „dual purpose“ pro druhé chmelení.

Agnus

Byl získán výběrem z hybridního potomstva, které má v původu odrůdy Sládek, Bor, ŽPČ, Northern Brewer, Fuggle a další šlechtitelský materiál. Tato odrůda byla pojmenována
na počest významného šlechtitele chmele Františka Beránka (beránek, latinsky „Agnus“).
Aroma hlávek má vysokou intenzitu, je chmelové až kořenité. Agnus je hořká odrůda „dual purpose“ pro první a druhé chmelení.

Vital

Byl získán výběrem z potomstva po matečné odrůdě Agnus a z rozpracovaného šlechtitelského materiálu. Je výsledkem šlechtění chmele pro farmaceutické a biomedicinální účely. Aroma chmelových hlávek je kořenité, chmelové. Vital je hořká odrůda „dual purpose“ pro první a druhé chmelení.

Zdroj: Muzeum chmele Žatec