Dělení vína 3/5 – Dle zbytkového cukru

Nejprve si vysvětlíme co je to ten zbytkový cukr.

To je takový cukr, který nebyl spotřebován kvasinkami při kvašení, a proto zůstává ve víně a ovlivňuje jeho sladkost, potažmo i chuť a buket. Právě obsah zbytkového cukru se musí vždy logicky pojit s vývojem vína, ročníku, technologií výroby nebo třeba tradic. Pokud je cukr do vína dodán necitelně, jen velmi špatně se spojí v komplexní víno a velmi výrazně a nepřirozeně trčí sladkost ven. U červených vín téměř vždy. A místo kořenitého pocitu z vína, plnosti z chuti a vůně, zůstává na jazyku plytký sladký pocit.

Dělení je tedy dáno cukernatostí hroznů při sběru a dalších parametrů, díky kterým může být víno zatříděno v dané kategorii, což se řídí vinařským zákonem a podléhá inspekční kontrole, kterou provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Například naše červená moravská vína mají být suchá. Chuťově jsou vlastně taková, jaká mají být, protože pojem suché víno je pro mnoho laiků pojem neidentifikovatelný.

Dělení vín dle obsahu zbytkového cukru

Tiché víno

 • suché: nejvýše 4 g/l, nebo 9 g/l, pokud celková kyselost vyjádřená v gramech kyseliny vinné na litr je nejméně o 2 g/l nižší. Tato vína vyrábějí z hroznů, které mají při sklizni menší cukernatost, sbírají se dříve. Kvalitní hrozny naleznete u jakostních vín s přívlastkem kabinetní a pozdní sběr.
 • polosuché: do 12 g/l, nebo do 18 g/l, pokud celková kyselost vyjádřená v gramech kyseliny vinné na litr je nejméně o 10 g/l nižší. Nejčastěji se v rámci kvalitnějších hroznů bavíme o jakostních vínech s přívlastkem pozdní sběr.
 • polosladké: do 45 g/l. Nejčastěji se s polosladkými víny v rámci kvalitních hroznů setkáme u jakostních vín s přívlastkem výběr z hroznů či výběr z bobulí.
 • sladké: od 45 g/l výše. Vína s největším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru. Většinou se jedná o speciální, dlouhozrající vína. Obsah alkoholu nemusí být velký, zbytkový cukr je minimálně 45 g na 1 l, ale v extrémnějších případech (například u slámových vín) může dosáhnout až 400 g/l. Příkladem jsou například výběry z hroznů, bobulí, cibéb nebo ledová a slámová vína.

Šumivé víno

 • přírodně tvrdé (brut nature): do 3 g/l. Lze použít jen pro vína, kterým nebyl po druhotném kvašení dodán žádný cukr
 • zvláště tvrdé (extra brut): 0 – 6 g/l
 • tvrdé (brut): do 12 g/l
 • zvláště suché: (extra dry): 12 – 17 g/l
 • suché (sec): 17–32 g/l
 • polosuché (demi-sec): 32 – 50 g/l
 • sladké (doux): více než 50 g/l

Všechny díly