Dělení vína 1/5 – Základní

Víno jako produkt můžeme dělit a třídit do mnoha kategorií a podkategorií podle kvality, technologie výroby, účelu, druhu aditiv, oblasti původu, odrůdy ze které je vyrobeno a mnoha dalších kritérií. V tomto článku si ukážeme pouze základní dělení. V dalších článcích se později podrobněji zaměříme na další dělení.

Nejprve tedy definice co to víno vlastně je

Víno je nápoj získaný úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvých rozdrcených nebo nerozdrcených vinných hroznů nebo hroznového moštu.

Obsah alkoholu ve víně musí být vyšší než 8,5 objemových procent. S přihlédnutím ke klimatu, půdě, odrůdě a zvláštním kvalitativním vlastnostem a tradicím vztahujícím se k určitým vinicím může příslušná místní legislativa připustit snížení této hranice až na 4,5 objemových procent. V Evropské unii se víno smí vyrábět pouze z hroznů révy vinné.

Slovo víno, stejně jako názvy vína v mnoha dalších jazycích, pochází z latinského názvu vína vinum. Vědecky se vínem a jeho výrobou, tedy vinařstvím a pěstováním vinné révy, tedy vinohradnictvím zabývá enologie.

Základní dělení vín

Víno

V užším slova smyslu tiché víno – tedy víno neperlivé, nefortifikované (bez přídavku alkoholu v jakékoli formě), nearomatizované.

Likérové víno

Likérové víno (též fortifikované víno) je víno, do kterého byl přidán samostatně nebo ve směsi alkohol, který však dle předpisu EU musí pocházet z vína nebo hroznů (např. vínovice nebo matolinová pálenka). Likérové víno smí obsahovat 15 až 22 % objemových alkoholu. Do skupiny likérových vín patří např. Vermuty

Šumivé víno

Získává se prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením z čerstvých vinných hroznů, z hroznového moštu nebo z vína. Při otevření nádoby z něj musí unikat oxid uhličitý pocházející výhradně z kvašení a uzavřené nádobě při teplotě 20 °C vykazuje přetlak nejméně 3 bary, způsobený rozpuštěným oxidem uhličitým. Jakostní šumivé víno musí vykazovat přetlak alespoň 3,5 baru. Šumivé víno může být dosyceno oxidem uhličitým, tento údaj však musí být uveden na etiketě. Za určitých podmínek může být šumivé víno označeno jako sekt. Do této kategorie řadíme šampaňské a sekty.

Perlivé víno

Perlivé víno vykazuje v uzavřené nádobě přetlak oxidu uhličitého 1 až 2,5 baru. V Itálii a často i jinde (i v Česku) se označuje výrazem frizzante. Rovněž perlivé víno může být dosyceno oxidem uhličitým. Sem řadíme např. posseco, lambrusco, ad.

Částečně zkvašený hroznový mošt

Tento obsahuje nejméně 1 % obj. a méně než 3/5 celkového obsahu alkoholu. V Česku se částečně zkvašený hroznový mošt získaný z hroznů vypěstovaných výhradně v Moravské nebo České vinařské oblasti označuje tradičním výrazem Burčák.

Pozn. ovocná „vína“ vyrobená z jiných druhů ovoce (např. rybízové, jablečné, apod.) nelze ve smyslu této definice a dělení považovat za vína, ale za ostatní kvašený alkohol (rybízový, jablečný, ad.).

Všechny díly