Historie šampaňského v datech

Šampaňské je originální francouzský produkt s bohatou a dlouhou tradicí. Nabízíme vám proto časovou osu a největší historické milníky tohoto výjimečného nápoje.

5. století n. l. – PRAZAČÁTKY

Archeologické nálezy dokazují výrobu vína v oblasti Champagne a datují ji už k 5. století.

16. století – ZATÍM TICHÁ VÍNA

Remeš bylo město korunovace francouzských králů a při této příležitosti se vždy pila místní a burgundská vína. V roce 1575 se při korunovaci Jindřicha III. servírovala pouze vína z oblasti Champagne. Jednalo se ale zatím vždy o tichá vína. Čas bublinek má teprve přijít

1662 – MÉTODE CHAMPENOISE

První zaznamenaný popis výroby šampaňského, přesněji použití tirážního likéru pro stimulaci sekundární fermentace. Má ho na svědomí Christopher Merret, francouzský doktor a zubař.

1668 – DOM PIERRE PÉRIGNON

Slavný francouzský mnich Dom Pérignon (1638 – 1715) vstupuje do kláštera v Hautvillers, kde až do konce svého života dělá sklepmistra. Pod jeho vedením klášter zdvojnásobí množství přidružených vinic a otec Pérignon se intenzivně věnuje zkoumání výroby šumivého vína.

1728 – KRÁLOVSKÝ DEKRET

V roce 1728 byl vydán dekret krále, který umožnil vinařům víno lahvovat. Do té doby bylo možné víno transportovat pouze v sudech. Konečně se tedy šampaňskému otevírá cesta do celé Evropy.

1729 – RUINART

Nicolas Ruinart, výrobce látek a sukna v Remeši zakládá první šampaňský dům: Ruinart. V roce 1730 prodává své klientele krom látek i 170 lahví šampaňského a v roce 1761 to už bylo lahví 36 tisíc.

1743 – PRVNÍ PŮLKA „MOËTA“

Claude Moët, původem z Nizozemska, zakládá šampaňský dům Moët & Cie. Na své „& Chandon“ si ještě chvíli počká.

1764 – PRVNÍ ROSÉ

Ruinart vytvořil první růžové šampaňské udělané metodou Saignée, metodou krvácení. Pravděpodobně se jednalo o omyl, kdy se červené hrozny nechaly ležet déle a pustily tak barvu. Ale výsledek byl natolik uspokojivý, že tuto metodu používáme dodnes.

1772 – VEUVE CLICQUOT…

Phillippe Clicquot, syn bankéřů a obchodníků s látkami, zakládá dům Veuve Clicquot. První šampaňské posílá zákazníkům do Benátek. Tento dům si stejně jako Moët, na zbytek svého jména (v tomto případě „Ponsardin“) ještě chvíli počká.

1805 – .. PONSARDIN

V tomto roce umírá Francois Clicquot, syn zakladatele Philippa, a firmu přebírá sedmadvacetiletá vdova Barbe Clicquot. Odtud celé jméno značky, „ponsardin“ znamená francouzsky vdova.

1808 – PUNCH ROMAINE

Ve švédské kuchařce z roku 1808 nacházíme nejstarší doklad o použití šampaňského v koktejlu. Míchaný drink s názvem „Punch Romaine“ ale asi více proslavil fakt, že se v roce 1912 objevil na šestichodovém degustačním menu první třídy lodi Titanic té noci, kdy se loď potopila.

1810 – PRVNÍ VINTAGE

Veuve Clicquot Ponsardin uvádí první ročníkové šampaňské v historii. Vzhledem k neurodným pěti předešlým letům, šlo opravdu o to ve víně odrazit krásu tohoto ročníku.

1816 – PUPITR

Opět dům Veuve Clicqout a opět prvenství: vyvtořil první pupitr – dříve nakloněný stůl, dnes dřevěné áčko, ve kterém jsou díry tak, aby šlo kaly v lahvích setřásat do hrdla lahve a později odstřelit. Vzniklo tak průzračné šumivé víno. Později tyto pupitry přejaly i ostatní výrobci šampaňského

1818 – DRUHÉ PRVNÍ ROSÉ

První kupážované růžové šampaňské, tedy šampaňské vzniklé smícháním bílého a červeného vína, se také připisuje domu Veuve Clicquot Ponsardin.

1827 – MUMM

Už v roce 1761 založil Peter Arnould Mumm firmu P.A.Mumm, která vyráběla a prodávala víno kolem Kolína nad Rýnem.

Tu pak jeho tři synové Gottlieb, Jacobus a Philipp s spolu s pomocí francouze G. Heusera rozšířili do Champagne. A v roce 1827 oficiálně vznikl šamapaňský dům MUMM.

1829 – BOLLINGER

Athanase de Villermont, syn z urozené rodiny, zdědil vinice ve vesnici Aÿ. Ale protože tehdejší zákony mu jako aristokratovi neumožňovaly obchodovat, spojil se s němcem Jacquem Bollingerem a francouzem Paulem Levieux Renaudinem. Všichni tři fascinováni pěstováním a výrobou šampaňského založili společně dům Renaudin-Bollinger.

1833 – DRUHÁ PŮLKA MOËTA

Z domu Moët se stává Moët & Chandon tak, jak ho známe dnes. K firmě se totiž přidává Pierre-Gabriel Chandon, zeť Remyho Moëta. Remyho syn byl totiž šikovný businessman a prodeje domu tak vzkvétaly, ale o výrobu šampaňského jako takového zájem nejevil. Proto se o ni postaral Pierre-Gabriel Chandon a šampaňský dům tak dostal své finální jméno.

1843 – KRUG ZALOŽENÍ

Joseph Krug, původem z Německa, zakládá dnes slavný šampaňský dům Krug.

1849 – POL ROGER

Francouzský vinař Pol Roger zakládá svůj šampaňský dům. Jeho první tvrobu mohli lidé ochutnat v roce 1853.

1870- FYLOXÉRA

Po roce 1900 zachvátila Champagne epidemie fyloxéry. Tento škůdce původem z Ameriky zničil v Champagni přes 6 tisíc hektarů vinic a poškodil úrodu celé Evropy na několik následujících let. Výsledkem byly dekády vyhrocencých vztahů mezi pěstiteli a producenty šampaňského, které ale daly později za vznik pevnějším pravidlům produkce. V roce 1900 vyprodukoval region pouze 28 miliónů lahví, o osmdesát let později to bylo 176 milónů.

1887 – OCHRANA CHAMPAGNE

Odvolací soud v Angers dává za pravdu výrobcům šampaňského a rozhodl: „Nikdo nemůže chápat pod šampaňským nebo šampaňským vínem nic jiného než víno sklizené a vyrobené v Champagne, bývalé geograficky určené provincii Francie.“

1891 – MADRIDSKÁ SMLOUVA

Na základě Madridké smlouvy se z názvu „Champagne“ se stává chráněný pojem. Lze ho tedy užívat pouze pro „opravdové šampaňské“.

1896 – PRVNÍ REKLAMA

Alfons Mucha vytváří první zaznamenanou reklamu na šampaňské. Jedná se o plakát pro dům Ruinart, který byl tentýž rok vystaven i na výstavě „Francouzské a zahraniční umělecké plakáty: Moderna a retrospektiva“.

1898 – AVC

Pohroma po fyloxéře donutila pěstitele a šampaňské domy se spojit a vytvořit Association Viticole Champenoise. Asociaci, která měla za úkol bojovat proti fyloxéře, obnovit vinohrady, zkoumat a pilovat nové techniky a obecně bojovat za společné zájmy. 

1927 – CRU

V roce 1927 prošel zákon, který přesně vymezoval, kde se smí pěstovat víno na šampaňské. Schválil pouze tradiční vinice, kde se pěstovalo víno v době přijetí právních předpisů nebo před epidemií fyloxéry.

1936 – AOC

Vzniká Appellation d’Origine Contrôlée Champagne, tedy chráněné označení původu, které kontroluje zastoupení odrůd, omezení výše sklizně, hustota osázení a další prvky, které zaručují originalitu, ale i autentičnost a kvalitu šampaňského.

A navíc v tomto roce šel na trh první ročník domu Dom Pérignon, a to ročník 1921.

1968 – GYROPALETTE

Francouzi Claude Cazals a Jacques Ducion podávají patent na gyropaletu – stroj, který je schopný mechanicky setřásat kaly do hrdla lahví, a to u stovek lahví najednou. Poprvé byla ale gyropaleta použita ve velkém kolem roku 1975 ve Španělsku u producenta Cavy Codorníu.

2025 – HERBICIDE-FREE

Comité Champagne, obchodní komora sdružující producenty šampaňského, se zavázala, že do roku 2025 se nebudou na vinicích v celé Chamapgni používat herbicidy.