Kouřové pivo, Smoked beer

  • Slad – pšeničný, ječný
  • Kvašení – spodní i svrchní
  • Druh – světlé, tmavé, polotmavé
  • Barva piva – 8 – 60 EBC
  • Původ – Německo, celý svět

Dnes se podíváme na další zajímavou pivní specialitu z německé pivní produkce – kouřové pivo. Nejedná se o pivo určené pro kuřáky, ale v tomto případě jde o podobnou technologii, jako když se připravují uzeniny. Zde se však udí slad. Tento způsob výroby piva není příliš rozšířen a jedná se o jakýsi historický relikt a v dnešní obě spíše okrajovou záležitost.

Charakteristika

Kouřové pivo je druhem piva, jehož charakteristickým výrobním znakem je sušení sladu nad kouřem ze dřeva (především bukového) či rašeliny. Může se jednat o pivo jak spodně, tak i svrchně kvašené. Pro tento druh piva je velmi charakteristická „uzená“ chuť. Vaří se především v okolí německého města Bamberk.

Jako kouřové pivo obecně nazývané jakékoliv pivo z nakuřovaného sladu. Nakouřená piva mívají často tmavší barvu. Piva by měla vykazovat dobrou rovnováhu mezi charakterem piva a nakouřeným aroma sladu a měla by být dobře pitelná. Ostré a drsné fenoly, nebo stopy po spálenině jsou nevhodné.

Rašelinou nakuřované slady nejsou vhodné a jsou určené pro jiné styly piva. Pro nakuřovaná piva by mělo být použito dřevo bukové nebo jiné tvrdé dřevo (dub, javor, olše, jablko, třešeň, a jiné ovoce).

Historie

V minulosti se slad sušil na přímém slunci nebo nad plameny. Ačkoli sušení sladu v sušárnách (využívající nepřímého tepla) se masově rozšířilo až v době industrializace, byla tato metoda známa již v prvním století našeho letopočtu. Ví se také, že kouřové pivo bylo rozšířeno v šestnáctém až osmnáctém století také v Anglii

Na počátku osmnáctého století se sušení piva v sušárnách masově rozmohlo a ve století devatenáctém se stalo téměř jedinou metodou na sušení sladu. Jelikož sušárna odvádí kouř od sladu, kouřová chuť se na slad (natož na pivo) již nemohla přenést. Stávala se tak méně a méně obvyklou a nakonec ze světa piva téměř vymizela.

Německo

Sladovna Weyermann a Bamberg jsou synonyma pro nakuřovaná piva, která se historicky dochovala právě v dané oblasti. Schlenkerla a Spezial, dva místní pivovary jsou nejznámější zástupci produkující nakuřovaná piva s tím, že Spezial zvolil cestu menšího nakuřovaného efektu a Schlenkerla je pak etalon až uzeného piva.

Svět a ČR

Nakuřovaná piva se samozřejmě vaří i mimo Bamberg, Německo (u nás pár minipivovarů, např. průmyslový zástupce je Eggenberg, nebo plzeňský Purkmistr 14 % nakuřovaný speciál ) a mimo Evropu (Smoked Porter z Aljašky je nejúspěšnějším a nejoceňovanějším pivem v USA vůbec). Používají se i rozličné materiály k nakuřování sladů. Nakuřují se různé pivní styly. Variant je nepřeberně.

Jednou z českých sladoven, která v současné době nabízí nakuřovaný slad je sladovna Bruntál. Ta však nenabízí nakuřovaný slad bamberského stylu, protože sušení sladu probíhá díky hoření rašeliny. Tudíž podle vůně je spíše než pivo whisky to první, co vám přijde na mysl…

Nakuřované pivo