Počátky vinařství 1/2 – Egypt

První zmínky o vinařství

Víno má velmi dlouhou historii a je jedním z nejstarších známých nápojů lidstva. Víno je také jedním z prvních výrobních produktů lidstva a zaujímá výsadní místo v mnoha kulturách. Termín víno pochází pravděpodobně z gruzínského „gvino“.

Objev kvašení hroznů vznikl pravděpodobně náhodou, když v hliněné nádobě nebo měchu z kůže začaly divoké hrozny vlivem vysokých teplot a přírodní oxidace kvasit. Výsledkem bylo první alkoholické víno, magický dar přírody.

Historie vína souvisí s historií technických vynálezů a inovací. Člověk využívá svou inteligenci k objevu prvních chemických reakcí, fermentace a oxidace.

Nejstarší důkazy o pěstování hroznů vína jsou staré 14 000 let a pocházejí z oblasti Ženevského jezera. Další pak z doby před 10 000 lety z okolí Kaspického moře, kde se lidé zabývali pěstováním vína intenzivněji. Je velmi pravděpodobné, že již v této době pili lidé zkvašenou šťávu.

Důkazy o výrobě vína technologií kvašení vína se objevují teprve před 8 000 lety, kdy se vinná réva prokazatelně pěstovala v Zakavkazsku a Mezopotámii.

První důkazy o výrobě vína pak pocházejí z Íránu z období před 7 000 lety: první nálezy výrobních nádob na víno a samotných semínek vinné révy v Arménii jsou 6100 let staré. Ze starověkého Sumeru, z doby před 5 550 lety, již existují  doklady o obchodu s vínem.

S oblastí Mezopotámie obchodoval i starověký Egypt, a to v době kolem 2 700 let př. n. l., kdy se popularita pěstování vína velmi rychle rozšířila podél delty Nilu. Brzy následovalo starověké Řecko a Řím, víno znali rovněž Sumerové, Babyloňané a Etruskové.

Důležitou roli v produkci vína později hraje Španělsko, které dovednosti pro pěstování vinné révy rozšiřuje do Mexika a Spojených států.

První písemná zmínka o víně

Nejstarší psaná zmínka o víně je ze Starého zákona, kdy „Noe začal být oráč, vysadil vinici, pil víno ​​a opil se“ (Genesis 9-21). V Bibli se odkaz na víno objevuje více než 200krát. Později hraje víno klíčovou roli přímo v křesťanském rituálu.

Pěstování vína ve starém Egyptě

Pěstování vinné révy a výroba vína ve starověkém Egyptě byla výhradně výsadou šlechticů a králů. Víno se pilo nejen na večírcích, ale i při náboženských a pohřebních obřadech. Egypťané věřili, že víno je darem Osirise, boha kvetoucí vinice.

Nejkvalitnější plodiny vinné révy pocházely z nilské delty, kde byly vínu připisovány  „kouzelné vlastnosti“, což je patrné na náhrobních stěnách s ilustracemi sběru a lisování hroznů vinné révy. Jsou dochovány seznamy, které určují, jaké víno bylo produkováno na vinicích v deltě Nilu. Do konce období Staré říše představoval kanonický soubor pěti vín (všechna pravděpodobně vyrobená v Deltě) pevné „Menu“ pro posmrtný život.

Od období Staré říše (2575 př. n. l.) do Nové říše (1070 př. n. l.) byly hroby šlechticů zdobeny obrazy s tématikou vína a dokonce i výrobou vína. Jedno staroegyptské přísloví říká: „Ve vodě můžete vidět odrážet svůj obličej, ale ve víně má vždy tu nejlepší kvalitu.“

Rozkvět vinařství v Egyptě byl zaznamenán v době kolem 2 700 let př. n. l. zásluhou faraóna Tutanchamona, který významně pozvedl úroveň výroby a podávání vína.

O vyspělosti vinařství a vinohradnictví v Egyptě se zachovalo mnoho dokladů a artefaktů. Praxi pěstování hroznů vína ve starověkém Egyptě prokázala i Tutanchamonova pohřební amfora.

Již Ramses III. nařídil sčítání 513 vinic patřících k chrámu Amona Ra a jmenování „vedoucího pěstitele“ odpovědného za pěstování a údržbu. Stavební dělníci zaměstnaní při stavbě pyramid v Gíze měli dovoleno k uhašení žízně pít čtyři druhy vína a pět druhů piv.

Na dávných egyptských vinných sklenicích byly zjištěny etikety s jménem výrobce, druhem kvality a ročníku vína, označením vinice a roku výroby. Egypťané uzavírali nádoby na víno keramickými zátkami, opatřovali je pečetěmi s hieroglyfy, jakýmisi nejstaršími etiketami.

Četné malby umožňují rekonstruovat tehdejší postupy při výrobě. Zdá se, že byly dosti podobné těm, které se používaly ještě poměrně nedávno v některých částech Španělska. Tehdejší vína měla pravděpodobně vysoký obsah alkoholu a dlouhou trvanlivost.

Všechny díly