Skotská whisky – 1/4 – Definice

Dnes si v prvním díle představíme jeden z nejznámějších světových destilátů. Skotská whisky, nebo také jen „skotská“, je pojem po celém světě a není potřeba k tomu dodávat nic dalšího (v tomto je rozdíl například od irské, protože tím můžeme myslet i kávu).

Skotská je světoznámý druh whisky, který se vyváží do celého světa a je odborníky uznávaná jako jedna z nejlepších druhů. Dlouhá historie výroby (pálení) spolu se skotskou kulturou, kam whisky neodmyslitelně patří, zajišťuje dlouhodobý kvalitativní standard. V současnosti jsou nejznámější dvě verze skotské whisky – čistá sladová (single malt) a míchaná (blended).

Jako skotskou whisky můžeme označovat pouze whisky, která je destilována výhradně ve Skotsku, a to za jasně určených podmínek a zákonů týkajících se výroby tohoto druhu alkoholického nápoje.

Definice skotské whisky

Aby mohla být whisky nazývána skotskou, musí podle skotského, potažmo britského zákona o skotské whisky (anglicky: Scotch Whisky Order of 1990 (UK) a Scotch Whisky Act of 1988) splňovat následující podmínky:

  1. Musí být vypálena ve skotské palírně z vody a sladového ječmene, fermentována na základě enzymového systému, s možností přidání dalších druhů obilného zrna.
  2. Po základní destilaci musí tekutina obsahovat méně než 94,8 % alkoholu, aby se zachovala příchuť způsobená fermentací.
  3. Musí uzrávat po dobu nejméně tří let a jednoho dne na území Skotska v dubových sudech.
  4. Nesmí obsahovat jiné přísady, než je voda a karamelové barvivo.
  5. Do lahví se smí stáčet pouze whisky s obsahem alkoholu nejméně 40 %.

Žádný jiný druh whisky nesmí být na území Skotska vyráběn – proč také vyrábět imitace, když je možné vyrábět originální produkt.

Skotská whisky

Historie destilace whisky ve Skotsku

Pálení whisky má ve Skotsku dlouhou tradici a o prvopočátcích výroby není mnoho dochovaných informací. První dostupné údaje o várce jsou z konce 15. století, přesněji z roku 1494, kdy je v královských účetních knihách uveden prodej ječmene klášteru za účelem výroby aqua vitae. Míní se, že vaření dorazilo do Skotska z Irska někdy v 6. století. Přesný rok však není znám, ale ví se, že spolu s pálením se vybíraly i poměrně vysoké daně z této činnosti. Kvůli daním se také rozšiřovala výroba whisky načerno a proti tomuto „trendu“ zasahovali speciální výběrčí daní a hledači „černých“ palíren. S výběrem daní se započalo v 17. století. Daně byly také hlavním důvodem, proč se palírny vyskytovaly hlavně na odlehlých místech. V 19. století napomohl technickému rozvoji palíren pokrok dopravy a infrastruktury, základní způsoby varu však zůstaly stejné.

V dalším díle si podrobněji představíme postup výroby skotské whisky.

Všechny díly