Vybavení koktejlového baru 2/3

Míchací sklenice

Je mírně kónická nádoba o obsahu kolem 5 dl. Často mívá silnější stěny a odolné dno. Tato sklenice se používá k přípravě nápojů z ingrediencí, které se bez obtíží spojují. Nápoj je tak připravován v míchací sklenici a nešejkruje se. Její údržba je jednoduchá, stačí ji po použití umýt vlažnou vodou a vyleštit do sucha. Jedno nebezpečí však zde vzniká. Ihned po nalití nápoje je potřeba z míchací sklenice odstranit použitý led. Vyhneme se tak situaci, kdy sklenici s ledem vystavíme kontaktu s teplou vodou. V případě, že tak neučiníme, často sklenice vlivem pnutí praskne – to platí zejména pro čínskou produkci.

Barové sítko – strainer

Strainer je speciální pomůcka, která zabraňuje, aby led z míchací sklenice vnikl při nalévání nápoje do sklenice hosta. Je po obvodě opatřen pružící spirálou, která při vhodné velikosti míchací sklenice pružně přilne k její vnitřní části. Při nákupu straineru dbejte na to, aby strainer „padl“ vaší míchací sklenici – v případě, že je malý, tak kusy ledu propadávají; v opačném případě kdy je naopak příliš veliký – tak nelze bezpečně nalévat nápoj, protože ten má tendenci strainer obtékat. Spirála bývá snadno odnímatelná a umožňuje tedy sice náročnou, ale potřebnou údržbu sítka. Strainery jsou dvojího typu:

  • Ten, který označujeme jménem podle jeho vynálezce „Hawthorne“ je mimo spirály opatřen také dvěma zarážkami, které způsobují, že se strainer výborně vsune do ústí míchací sklenice a utkví v něm. Velmi dobře se drží i těm, kdo mají menší ruku (např. ženám). Uchopíme jej tak, že ukazováček leží přes část sítka u rukojeti. Při velmi hodně naplněné míchací sklenici se však může stát, že nápoj při nalévání smáčí právě tento prst. Kromě toho, že tato situace je nepříjemná pro barmana, nepůsobí ani tento pohled dobře pro hosta. Hawthorne je tedy vhodný pro klasickou práci, kdy v míchací sklenici nemícháme více než dvě porce koktejlu klasického obsahu (8-10 cl na porci).
  • Starší typ bez zarážek způsobuje zejména začátečníkům potíže horší ovladatelností, která však praxí zmizí. Jeho výhodou je, že se přidržuje v požadované poloze pouze ukazovákem položeným u vnitřního konce držátka zcela mimo dosah nápoje. Tento druhý druh straineru je tedy vhodný v situaci, kdy je míchací sklenice přeplněná. Nasazení straineru provádíme tak, že jej v mírně šikmé poloze opřeme o vnitřní stěnu míchací sklenice a sesuneme ruku po držátku tak, že ukazováček je v poloze nad ním, zbytek dlaně pod ním. Ukazováčkem kontrolujeme polohu straineru, zbytek prstů a dlaň pevně drží míchací sklenici.

Barová lžička

Slouží k promíchávání nápojů v míchací sklenici. Pro barovou lžičku je typické dlouhé, po celé délce lžičky nebo její větší částí spirálově zakroucené držátko zakončené na jedné straně charakteristickým mačkátkem a na druhé straně samotnou lžičkou, která s držákem svírá tupý úhel asi 150 stupňů. Tento úhel je pro práci s barovou lžičkou velmi důležitý. Jeho odlišné hodnoty způsobují méně pohodlnou a efektivní práci. Použití barové lžičky je třeba nejprve nacvičit. Uchopte pevně levou rukou míchací sklenici co nejblíže u horního okraje, skloňte míchací sklenici vůči pracovní desce barového pultu asi na 75 stupňů a nechte ji opřenou. Do pravé ruky uchopte barovou lžičku tak, že mačkátko volně leží v jamce mezi kloubem palce a ukazovákem, přičemž držátko probíhá mezi druhým a třetím článkem prostředníku a prsteníku, které jsou stejně jako ostatní prsty mírně nataženy. Lžičku vsuňte do míchací sklenice tak, že se její bříško posunuje rovnoběžně se stěnou sklenice. To je velmi důležité: až bude totiž ve sklenici led a ingredience, lžičku tak snadno zasunete až ke dnu, aniž by se zarážela o kostky ledu. Nyní mírným tlakem veďte bříško lžičky podél stěny sklenice a zároveň přidejte vertikální pohyb ruky. Díky úhlu bříška lžičky se lžička začne otáčet, přičemž v okamžiku kdy ruka klesá se bude zasunovat podél stěny a v případě kdy se ruka zvedá bude vůči dnu sklenice svírat jistý úhel, díky čemuž bude lžička při pohybu vzhůru efektivně míchat nápoj. Jakmile zvládnete tento úkol v prázdné míchací sklenici, vložte do sklenice led, přidejte obyčejnou vodu a ve cvičení pokračujte. Lžičku je nutné mít stále pod kontrolou, zároveň však abyste ji křečovitým sevřením nebránili v pohybu. Důležité je rovněž množství použitého ledu. U míchací sklenice platí, že kostky ledu mohou být i menší, v každém případě by však měly jen velmi mírně přesahovat hladinu budoucího nápoje. Velké množství ledu jednak komplikuje práci se lžičkou (zpravidla do něj naráží) a snižuje tím tak efektivnost míchání a způsobuje tím taktéž velkou spotřebu ledu, který se prakticky vůbec nedostane do styku s nápojem. Dostatečné prochlazení nápoje v míchací sklenici kontrolujeme tak, že v okamžiku, kdy to uznáme za vhodné, míchání přerušíme a přiložíme ke stěně sklenice, v místě kde je nápoj, hřbet dlaně. V praxi se vám tento postup stane docela důvěryhodným zdrojem zpráv o stupni prochlazení nápoje. Při nákupu lžičky je třeba věnovat pozornost také jejímu opačnému konci – mačkátku. Jedná se o plošku, kterou používáme např. pro vymačkání voňavých látek z lístků máty peprné, šťávy z kousky limety apod. V žádném případě tyto suroviny lžičkou nedrtíme – částečně by propadly strainerem a snížily by tak optickou působivost nápoje. Z tohoto důvodu je velmi dobré si při koupi lžičky mačkátko prohlédnout. Mačkátko bývá opatřenou zoubky; pokud jsou zoubky příliš ostré mají tendenci ingredience rozmačkat. Výhodnější bývají velké soustředné kružnice; ty umožňují šťávám, silicím atd. aromatizovat a ochutit nápoj a zdroj nechávají skoro neporušený.

Stříkací láhev

Je skleněná baňka opatřená zátkou, jíž prochází na vnějším konci zúžená trubička. Používá se při přidávání ingrediencí odměřovaných na střiky neboli „dashes“. Postup při práci se stříkací lahví je velmi jednoduchý. Hrdlo láhve držíme mezi ukazovákem a prostředníkem. Zátku přidržujeme palcem nad trubičkou. Velikost dashe si musíme nejprve ověřit. Americký standard udává, že 6 dashes (střiků) je 1 čajová lžička. Střikací láhev se nejčastěji používá pro dávkování Angostury Aromatic Bitters. Je proto potřeba ji důkladně a pravidelně čistit od usazenin.

Odměrka

Mohou být skleněné, ale častěji jsou kovové. Skleněné naléváme k rysce a kovové po okraj. Skleněné odměrky se dají pořídit zpravidla za nižší cenu. Odměrky odkládáme dnem vzhůru na vhodnou odkapávací plochu. Ideální odměrkou je oboustranná.Jsou to vlastně dva kalíšky z nerezu, které jsou dny připojeny k sobě. Z jedné strany je na 2 cl a z druhé strany na 4 cl. I v domácím baru by neměla být pouze jedna odměrka.

Lis na citrusy

K dispozici máme opět několik druhů lisů. Pro domácí barový provoz úplně dostačuje ruční lis na citrusy. Pro profesionální použití jsou pak k dispozici pákový lis a elektrický. Pákový lis je nehlučný a velmi účinný. Elektrický by měl mít z důvodu bezpečnosti kryt, který na něj nasadíte v době kdy ho nepoužíváte. U všech typů lisů však platí jedna zásada, tj. ihned po použití jej bezprostředně umýt. V případě, že tak neučiníte bude údržba vašeho lisu trvat déle. Ruční lis na ovocnou šťávu vyrobí maximální množství šťávy. Všechny části lisu jsou odolné proti ovocným kyselinám. Páka tohoto ručního lisu využívá tlaku více než 900 kg a tím zajišťuje vymačkání opravdu maximálního množství šťávy.

Drtítko – Muddler

Muddler bývá nejčastěji vyrobený ze dřeva, al jsou i plastové, kovové případně kombinované modely. Slouží zejména k drcení citrusů, například limet v koktejlu Mojito.

Nalévátka

Usnadňují nalévání lihovin. Jsou vyrobeny z různých materiálů např. umělohmotné, kovové v kombinaci s korkem či umělou hmotou. Jejich barevná škála je nepřeberná a to samé se týká tvarů výlevek. Výlevky existují zúžené, široké, ale k dispozici jsou i nalévátka s dvojitou výlevkou. Taktéž se vyrábějí nálévátka tzv. dávkovací, které při výrobcem nastavené hodnotě (2, 4, 5 cl) přestanou nalévat. Tato dávkovací nalévátka velice usnadňují a zrychlují práci, jelikož není potřeba používat odměrky. To však platí pouze omezeně. Nasazené nalévátko má pouze jednu hodnotu a tak je potřeba stále měnit nalévatko na láhvi.

Pomocník pro mytí nalévátek

Velmi jednoduchá, ale o to však užitečnější pomocník pro barmana. Tlakem vody propláchnete společně více nalévátek.

Všechny díly