Jak kategorizovat vína 3/3

Víno s přívlastkem

Vína s přívlastkem nesmí být doslazovaná řepným cukrem. K jeho výrobě jsou užity vyzrálé hrozny s vyšším obsahem cukru. K výrobě jsou použity hrozny, rmut nebo mošt jedné moštové odrůdy révy vinné stanovené pro vinařskou oblast prováděcím právním předpisem, sklizené ve viničních tratích. To znamená že víno označené přívlastkem musí být vyrobeno v oblasti, kde byly vinné hrozny sklizeny. Další podmínkou pro uvedení vína na trh je nepřekročení hektarového výnosu na vinici, na níž byly hrozny sklizeny. Víno s přívlastkem musí obsahovat nejméně 85% vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu. Bývá navíc označováno názvem přívlastku, názvem vinařské oblasti a vinařské obce a rokem sklizně hroznů. Smí se vyrábět smíšením maximálně tří odrůd révy vinné. Kromě síry nesmí být použito žádné chemické konzervace.

Víno s přívlastkem Kabinet

Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 19 stupňů přírodní cukernatosti. Bývají to lehčí, suchá, příjemně pitelná vína.

Víno s přívlastkem Pozdní sběr

Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 21 stupňů přírodní cukernatosti. Bývají to kvalitní, extraktivní, suchá či polosuchá vína.

Víno s přívlastkem Výběr z hroznů

Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 24 stupňů přírodní cukernatosti, většinou se jedná o těžší víno s vyšším obsahem alkoholu. Bývá to víno plné, extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším obsahem zbytkového cukru. Je vhodné k archivaci. Je to víno pro slavnostní příležitosti

Víno s přívlastkem Výběr z bobulí

Vyrábí se z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. Jsou to vysoce aromatická, většinou úžasná vína. Hrozny, které v dlouhém teplém podzimu visí na keřích, zvolna vysychají a v bobulích zůstává koncentrovaná šťáva. Takto vyzrále hrozny se díky extrémně dlouhé době zrání na vinici většinou změnily na hrozinky – „cibéby“. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, vzácné a proto drahé.

Víno s přívlastkem Výběr z cibéb (Botrytický výběr)

Vyrábí z hroznů nebo z přezrálých bobulí které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů přírodní cukernatosti, napadených ušlechtilou plísní šedou. Tato plíseň spotřebuje větší část vody obsažené v bobulích a ty se pak pečlivým ručním výběrem sklízí. Víno je sytější barvy, medové vůně a plnější v chuti.

Víno s přívlastkem Ledové víno

Vyrábí se z hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 6°C a nižších, v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, proto zůstane část vody nevylisována v hroznech ve formě ledových krystalů. Ledová vína bývají velmi extraktivní, sladká. Jsou vzácnější a proto drahá. Pro mnoho lidí znamená ochutnání tohoto vína nezapomenutelný zážitek. Je to víno vhodné pro slavnostní příležitosti.

Víno s přívlastkem Slámové víno

Vyrábí se z pečlivě vybraných hroznů, nejlepších a nejvyzrálejších. Tyto hrozny jsou před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo zavěšeny ve větraném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců, většinou ale až do časného jara. Tím se odpaří část vody z bobulí a koncentruje se obsah extraktivních látek. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny dobře vyzrát a nesmějí být poškozené. Většinou se užívá hroznů bílých odrůd. Při zpracování se celé, nedrcené hrozny lisují. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. Slámová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá. Rozinkovou vůni a chuť můžete u slámového vína najít v celé jejich rozmanité škále.

Košer

Košer víno se vyrábí za striktního rabínského dozoru. Na jeho výrobě se musejí a smějí podílet pouze zbožní Židé. Víno nesmí přijít do styku s živočišnými produkty (bílek, želatina) a musí být osobně schválené rabínem z Izraele. Hotového košer vína se i poté nesmí dotknout jinověrec ani dokonce nezbožný, z tohoto důvodu se dle „Halachy“ na závěr výrobního procesu víno pasterizuje.

Mešní víno

Víno je vyrobené podle pravidel křesťanských církví.

Sur lie (Syr ly)

Víno zrající na kvasničním kalu („leží na kvasnicích“). Znamená to, že víno nazrávalo v sudu, kde byly po celou dobu zrání ponechány vypotřebované a odumřelé kvasinky. Dokonce se to víno pravidelně prohrabovalo kovovou tyčí, aby odumřelé kvasinky nezůstávaly trvale u dna sudu. Víno tedy takzvaně „zrálo na kalu“.

Barrique (Barik)

Takto je označováno víno, které zrálo v dubových sudech obsahu 225 litrů, jejichž vnitřní povrch je ožehnut ohněm. Tímto speciálním ošetřením sudu se do vína během jeho zrání dostávají látky ze dřeva, a tím se ovlivňuje žádoucím směrem charakter vína. Ve vůni je pak možno ucítit aroma po dřevu, vanilku, kávu, čokoládu, někdy až karamel a kouř. To záleží na stupni vypálení sudu. Tyto sudy je možno použít maximálně třikrát. Označení „barrique“ se používá i na samotné sudy.

Aromatizované víno

Aromatizované víno se vyrábí z hroznů nebo hroznového moštu a jejich směsí, s přídavkem vody, nejvýše 15 %. Víno se aromatizuje pomocí přírodních aromatických látek nebo povolených aromatických extraktů, aromatických bylin nebo koření. Je možné také použít povolené přídatné dochucující látky. K doslazení se používá sacharóza, hroznový mošt nebo zahuštěný hroznový mošt. K dolihování se používá přírodní líh tak, aby skutečný obsah alkoholu v konečném výrobku dosahoval nejméně 14,5% a nejvýše 22% objemových.

Vermut

Označení Vermut bývá použito v případě, že aromatizace byla provedena aromatickými látkami získanými z pelyňku a přislazení bylo provedeno pouze karamelizovaným cukrem, sacharózou, hroznovým moštem nebo zahuštěným hroznovým moštem

Americano

Americano je hořké aromatizované víno s charakteristickou hořkou chutí. K aromatizaci se používají přírodní látky z pelyňku a hořce. Žlutého nebo červeného zabarvení se dosáhne použitím povolených přísad.

Likérové víno

Musí vykazovat nejméně 15% objemových a nejvýše 22% objemových skutečného obsahu alkoholu a nejméně 17,5% objemových celkového obsahu alkoholu.

Jakostní likérové víno

Jakostní likérové víno se vyrábí z hroznového moštu, z vína nebo ze směsi hroznového moštu a vína, může se vyrobit taktéž z vinného destilátu.

Likérové víno vinařské oblasti

Likérové víno vinařské oblasti se vyrábí z hroznového moštu, z vína nebo ze směsi hroznového moštu a vína, může se vyrobit taktéž z vinného destilátu. Užité víno a mošt však musí pocházet z vinařské oblasti a registrovaných odrůd.

Všechny díly