Jak kategorizovat vína 1/3

Kategorizace vín

Rozdělení vína podléhá různým principům, které jsou ovlivňovány mnoha faktory. Při prvním setkání s vínem je rozdělujeme podle nám známých ukazatelů. S postupným nabýváním znalostí a zkušeností se pohled na víno mění a s ním i jeho rozdělování. Pravidla stanovená vinařským zákonem a nařízeními EU jsou z hlediska jednotnosti a srozumitelnosti nadřazeným názvoslovím.

Jednotlivé druhy vína jsou rozdělovány do skupin. Česká republika se při rozdělování tradičně přiklání k systému, který upřednostňuje odrůdu a vyzrálost hroznů stanovenou měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Poslední změna vinařského zákona však dala možnost označovat víno především podle původu hroznů, ze kterých bylo víno vyrobeno.

Bílá, červená a růžová vína se dále dělí na

 • přírodní vína suchá, která neobsahují zbytky nezkvašeného cukru
 • přírodní vína sladká, která mají vyšší obsah alkoholu a zbytkového cukru
 • archivní vína jsou prvotřídní vína starších ročníků, která zrála v lahvích
 • šumivá vína se připravují z přírodních vín jejich sekundárním kvašením pod uzávěrem v lahvích nebo tancích
 • perlivá vína jsou uměle nasycená kysličníkem uhličitým
 • dezertní vína, která obsahují kromě révového vína i další složky jako alkohol, koření, cukr, extrakt z jiného ovoce a podobně
 • dezertní vína likérová, která nejsou tak sladká a obsahují navíc mošt, líh a složky vyrobené například z fíků, pomerančů a rozinek (např. Madeira, Sherry, Portské)
 • dezertní vína kořeněná, což jsou vermuty s přísadou alkoholu, koření a více či méně cukru
 • odrůdová vína, která jsou připravována pouze z jedné odrůdy (například Tramín)
 • známková vína mají ochrannou známku a jsou to zpravidla různé směsky se stabilnější jakostí a složením

Kategorie vín podle způsobu výroby

 • Reduktivní způsob
  Při reduktivním způsobu výroby vín je kladen důraz na přirozenot a intezitu odrůdového aroma. Je to způsobs minimálním přístupem kyslíku, který aroma degraduje. Snaha je, aby výsledkem byla vína odrůdově přirozená, svěží a energická, aby nezatěžovala vysokým procentem alkoholu. Prostě vína lehká, s něžnou finesou, která se doporučují konzumovat mladá.
 • Oxidativní způsob
  Oxidativní způsob je opakem reduktivního školení, které důsledně omezuje styk vína se vzdušným kyslíkem. Oxidativní školení se užívá hlavně při výrobě některých likérových vín, vín žlutých nebo vín zrajících pod plovoucí mázdrou. Případně se tak označují i starší způsoby školení běžných vín v dřevěných sudech, které spočívaly v častém stáčení vína s jeho provzdušněním.
 • Karbonická macerace
  je jeden z nejstarších způsobů získávání červených vín nakvášením neporušených nebo jen částečně narušených bobulí plovoucích v kvasícím moštu bez přístupu vzduchu (v prostředí CO2). Červená vína se zvláštními, reduktivními vůněmi se pijí mladá (Beaujolais).

Kategorie vín podle stáří

 • Mladá vína
 • Zralá vína
 • Archivní vína

Kategorie vín podle barvy

 • Bílé víno
  víno vyrobené z bílých, růžových nebo červených hroznů révy vinné
 • Růžové víno
  víno vyrobené z modrých hroznů bez nakvášení u stolních vín šumivých a perlivých vín i směsi bílého a červeného vína
 • Červené víno
  víno vyrobené z modrých hroznů nakvášením nebo jejich tepelným zpracováním

Kategorie vín dle obsahu cukru

 • Suché
  obsahuje nejvýše 4 g zbytkového cukru/ litr
 • Polosuché
  obsahuje 4,1 – 12 g zbytkového cukru/ litr
 • Polosladké
  obsahuje 12,1 – 45 g zbytkového cukru/ litr
 • Sladké
  obsahuje minimálně obsah 45 g zbytkového cukru

 Kategorie šumivých vín a sektů dle obsahu cukru

 •  „Brut nature“ („přírodně tvrdé“)
  obsah cukru je menší než 3 g/ litr (cukr nebyl dodán)
 • „Extra brut“ („zvláště tvrdé“)
  obsah cukru je 0 – 6 g/ litr
 • „Brut“ („tvrdé“)
  obsah cukru je nižší než 15 g/ litr
 • „Extra dry“ („zvláště suché“)
  obsah cukru je 12 – 20 g/ litr
 • „Sec“ („suché“)
  obsah cukru je 17 – 35 g/ litr
 • „Demi-sec“ („polosuché“)
  obsah cukru je od 33 – 50 g cukru/ litr
 • „Doux“ („sladké“)
  více než 50 g/ litr

Všechny díly