Jak kategorizovat vína 2/3

Kategorie vín dle třídy a druhu

Stolní víno

Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných. Je to nejnižší kategorie vín. Nesmí být označeno názvem odrůdy, oblasti, vinařské obce, viniční tratě nebo jiným zeměpisným názvem. Je vyráběno z hroznů, které dosáhly nejméně 11 stupňů cukernatosti (hrozny s cukernatostí 10 stupňů mohou být zpracovány na základě zvláštního povolení), nebo rmutu, moštu či vína získaných z hroznů odrůd moštových a odrůd registrovaných jako stolní – i z dovozu. Ke zpracování mohou být užity také hrozny neregistrovaných odrůd vysazených před 1.9.1995. Bývají to vína lehčí se 7 – 11 % obj. alkoholu, méně extraktivní, vhodná k běžnému stolování.

Zemské víno

Stolní víno se může označit názvem „zemské víno“, jestliže bylo vyrobeno z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno, zároveň nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici (12 t/ ha) a pokud vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly alespoň 14 stupňů cukernatosti. Na rozdíl od stolního vína může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze které bylo vyrobeno.

Jakostní víno

Jakostní víno se vyrábí z hroznů moštových odrůd sklizených ve vinařských oblastech ČR (výroba vína, s výjimkou stáčení, proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny), které dosáhly nejméně 15 stupňů cukernatosti, nebo ze rmutu nebo moštu z těchto hroznů. Jakostní víno je vyráběno ve dvou druzích. Jakostní víno bývá mimo základní údaje označeno názvem vinařské oblasti, ve které byly sklizeny hrozny pro jeho výrobu a názvem odrůdy, ze které bylo vyrobeno.

Známkové jakostní víno

Musí obsahovat nejméně 85% vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu, smí být vyráběno smísením maximálně tří odrůdových jakostních vín.

 Ročníkové víno

Ročníkové víno se vyrábí z hroznů sklizených v určitém roce. Podle předpisů různých zemí je povoleno ročníkové víno doplňovat určitým množstvím vína z jiných ročníků. Teprve čas však ukáže, které ročníkové víno bude skutečně kvalitní.

Vína originální certifikace

Víno originální certifikace (VOC, V.O.C.) je novou kategorií vín podle vinařského zákona 321/ 2004 Sb. Musí odpovídat minimálně požadavkům na jakostní víno, ale nepodléhá státnímu zatříďování, jako jiná jakostní vína. Naopak zatříďování těchto vín provádí sdružení vinařů, kterým musí být vinař, který toto víno vyrobil, členem. Právo udělovat označení VOC uděluje příslušnému sdružení vinařů Ministerstvo zemědělství za přísných podmínek.

Vína originální certifikace se vyrábí pouze z několika z odrůd typických pro danou oblast. Tato vína by měla mít v dané oblasti VOC podobný charakter a měla by být pro danou oblast a odrůdu typická.

Perlivé víno

Vyrábí se z tuzemských vín stolních nebo jakostních sycením (impregnováním) CO2, musí vykazovat nejméně 9% objemových celkového obsahu alkoholu a nejméně 7% objemových skutečného obsahu alkoholu; přetlak v lahvi při teplotě 20°C musí být v rozsahu 0,1 až 0,25 MPa. Vína takto upravená jsou svěží a dobře pitelná. K výrobě perlivých vín se běžně používají vína stolní či jakostní. Oxid uhličitý (CO2) se při umělém sycení rozpouští ve víně hůře než při výrobě vín klasickou cestou, proto vykazují po otevření většinou hrubší a kratší perlení než vína šumivá vyrobená druhotným kvašením. Perlivé víno nesmí být označováno jako šumivé víno nebo jako druh sektu.

Šumivé víno

Jedná se o druh vína, ve kterém je rozpuštěn oxid uhličitý (CO2). Oxid uhličitý vzniká při kvašení, kdy se cukr mění na alkohol a oxid uhličitý. Při výrobě tichých vín oxid uhličitý volně uniká. Při výrobě šumivých vín je tomu zabráněno, víno při druhotném kvašení kvasí v uzavřené láhvi. Jiným způsobem je výroba šumivých vín v uzavřeném tanku.

Šumivé víno se vyrábí prvotním nebo druhotným kvašením vín. Celkový obsah alkoholu „kupáže“ použité k výrobě musí dosahovat nejméně 8,5% objemových a přetlak v lahvi při teplotě 20°C musí být nejméně 0,3 MPa, tento druh nesmí být označován jako sekt. Šumivé víno bývá mimo základních údajů označováno názvem druhu vína a názvem místa, kde byla uskutečněna výroba vína.

Jakostní šumivé víno (sekt)

Jakostní šumivé víno se musí vyrábět prvotním nebo druhotným kvašením moštů a vín (i z dovozu) z odrůd, které jsou povoleny v zemi původu pro výrobu jakostního vína. Přetlak v lahvi při teplotě 20°C musí vykazovat u klasické láhve nejméně 0,35 MP, celková doba výroby při kvašení v tancích musí být nejméně 120 dnů v období od 1. ledna 2002, celková doba výroby při kvašení v lahvích musí být nejméně 9 měsíců. Doba kvašení (od počátku kvašení až do odkalení) v tancích bez míchacího zařízení musí být nejméně 60 dnů, při použití míchacího zařízení nejméně 30 dnů. Celkový obsah alkoholu „kupáže“ použité pro výrobu musí být nejméně 9% objemových; při použití „kupáže“ s jednou odrůdou pak nejméně 8,5% objemových. Skutečný obsah alkoholu v hotovém výrobku musí být nejméně 10% objemových

Aromatický sekt

Jako aromatický sekt lze označit jakostní šumivé víno aromatické, jestliže při jeho výrobě bylo použito pouze prvotní nebo druhotné kvašení „kupáže“ z moštů pouze odrůdy Irsai Oliver, Muškát Moravský, Muškát Ottonel, Tramín červený nebo Müller Thurgau. Zároveň musí být splněny další technologické požadavky ukládané zákonem. Aromatický sekt se kromě výše uvedených údajů označuje názvem odrůdy nebo údajem, že víno bylo vyrobeno z hroznů aromatických odrůd.

Jakostní šumivé víno vinařské oblasti (sekt vinařské oblasti)

Vyrábí se druhotným kvašením „kupáže“ z jakostních odrůdových vín vinařských oblastí, a to jen uvnitř vinařské oblasti, v níž byly sklizeny hrozny pro jeho výrobu. Přetlak v lahvi při teplotě 20°C musí být nejméně 0,35 MPa, s výjimkou láhví do objemu 0,25 l. Celková doba výroby včetně zrání musí být nejméně 180 dnů při kvašení v tancích a 270 dnů při kvašení v lahvích. Doba kvašení musí být nejméně 90 dnů; při kvašení v tancích za použití míchacího zařízení nejméně 30 dnů. Celkový obsah alkoholu „kupáže“ použité k výrobě musí být nejméně 9% objemových; při použití „kupáže“ s jednou odrůdou nejméně 8,5% objemových. Skutečný obsah alkoholu v hotovém výrobku je nejméně 10% objemových. Šumivé víno bývá mimo základních údajů označováno názvem vinařské oblasti, ve které byly sklizeny hrozny

Pěstitelský sekt

Vyrábí se jsou-li splněny podmínky výrobu sektu vinařské oblasti s tím, že vlastní výroba se uskuteční u pěstitele révy vinné, jejíž hrozny byly použity k výrobě.

Všechny díly