Dělení piva 1/4 – Stupňovitost

Pivo se rozděluje z několika různých hledisek, z nichž nejdůležitější jsou: stupňovitost, barva a pivní styl.

Stupňovitost piva

Stupňovitost piva se udává v EPM (extrakt původní mladiny, tento se také nazývá stupnice Ballinga), který udává obsah všech extraktivních látek v mladině. Jedná se především o cukry (zkvasitelné a nezkvasitelné). Ze zkvasitelných cukrů pak při kvašení piva vzniká alkohol. Stupňovitost piva tedy udává plnost (hutnost) piva → 10° tedy obsahuje 10 % těchto látek, 12° pak 12 %, atd. → čím více extraktivních látek, tím plnější pivo. Z tohoto také vyplývá, že stupňovitost je ve většině pivních stylů přímo úměrná obsahu alkoholu (čím více zkvasitelných cukrů mladina obsahuje, tím více vznikne při vaření piva alkoholu).

Rozdělení piva dle stupňovitosti není jednotné a liší se podle zemí.

Česko

 • Stolní pivo – obsahuje 1,01 až 6,99 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Výčepní pivo – obsahuje 7,00 až 10,99 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Ležák – obsahuje 11,00 až 12,99 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Speciální pivo – obsahuje 13,00 až 17,99 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Porter – obsahuje více než 18,00 % hmotnostního extraktu původní mladiny

A pak také dvě speciální skupiny

 • Nealkoholické pivo – obsahuje méně než 0,40 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Pivo se sníženým obsahem alkoholu – obsahuje 0,41 až 1,00 % hmotnostního extraktu původní mladiny

Německo

 • Einfachbier „(jednoduché pivo)” – obsahuje 1,51 až 6,99 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Schankbier „(výčepní pivo)” – obsahuje 7,00 až 10,99 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Vollbier „(plné pivo)” – obsahuje 11,00 až 15,99 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Starkbier „(silné pivo)” – obsahuje více než 16,00 % hmotnostního extraktu původní mladiny

Rakousko

 • Abzugsbier – obsahuje 9,00 až 9,99 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Schankbier „(výčepní pivo)” – obsahuje 10,00 až 11,99 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Vollbier „(plné pivo)” – obsahuje 12,00 až 14,99 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Spezialbier „(speciální pivo)” – obsahuje více než 13,00 % hmotnostního extraktu původní mladiny
 • Starkbier „(silné pivo)” – obsahuje více než 16,00 % hmotnostního extraktu původní mladiny

Všechny díly