Dovoz alkoholu ze zahraničí

Občas se stává, že na svých cestách narazíte na alkohol, který může být u nás nedostupný, případně je na našem trhu mnohem dražší a vy byste si ho rádi dovezli domů.

Pokud se nejedná o investiční alkohol, nebo nějaké opravdu raritní kousky, ale běžný alkohol určený k běžné spotřebě, asi nemá smysl překračovat limit, který je osvobozen od celních poplatků, protože případná finanční úspora by byla prakticky anulována celními poplatky a s nimi spojenou administrativní zátěží.

Podíváme se tedy, jaké limity bezcelního dovozu aktuálně platí.

Dovoz alkoholu ze zemí mimo EU do zemí EU

Vstupujete-li na území EU ze země, která není členem EU, nesmí množství přiváženého zboží, které je při zakoupení osvobozené od DPH a spotřební daně, překročit povolené limity uvedené níže a nesmí být určeno k dalšímu prodeji. Totéž platí, pokud přijíždíte nebo přilétáte z Kanárských ostrovů, Normanských ostrovů, Gibraltaru nebo jiných území, na kterých neplatí právní předpisy EU ohledně DPH a spotřebních daní.

Zde je aktuální především letecká přeprava. Tyto limity se nově vztahují také na dovoz z Velké Británie.

Můžeme tedy dovézt

  • 4 litry tichého vína (bez bublinek)
  • 16 litrů piva

Dále lze dovézt

  • 1 litr destilátu (počítá se od 22% obsahu ethanolu výše)
  • nebo 1 litr nedenaturovaného (potravinářského) lihu (80%)
  • nebo 2 litry alkoholizovaného či šumivého vína (do 22% obsahu ethanolu)

Zde je možná i kombinace (např. 0,5 litru destilátu a litr alkoholizovaného nebo šumivého vína).

Limity se vztahují na každou osobu od 17ti let věku.

Dovoz alkoholu z jedné země EU do druhé země EU

Jako soukromá osoba nejste s výjimkou několika typů produktů nijak limitováni v tom, co si smíte nebo nesmíte koupit a převážet, když cestujete po zemích EU. Podmínkou ale je, že zakoupené výrobky musí být určeny výhradně pro vaši osobní potřebu, tzn. že je nesmíte dále prodávat. Daně (DPH a spotřební daň) jsou již zahrnuty do ceny výrobku v zemi, ve které jste ho koupili, takže v ostatních zemích EU není nutné nic doplácet.

Celní orgány zemí EU však mohou při určení toho, zda jsou zakoupené výrobky skutečně pouze pro vaši osobní potřebu, přihlížet k různým skutečnostem – zda vlastníte obchodní společnost nebo pro ni pracujete, jak je zboží zabaleno a přepravováno apod. Rovněž je bude zajímat množství výrobků, které převážíte.

Státy EU mají právo si stanovit vlastní limity pro maximální množství alkoholických nápojů, které smíte na jejich území přivézt. Všeobecně platí, že tyto maximální limity nesmí být nižší než následující množství:

  • 10 litrů destilátu
  • 20 litrů alkoholizovaného vína
  • 90 litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína)
  • 110 litrů piva

Mají-li celní orgány podezření, že převážíte zboží, které není výhradně pro vaši osobní potřebu, příp. že ho chcete dále prodávat, mohou vás požádat, abyste dokázali, že tomu tak není (např. předložením dokladu o koupi apod.). Pokud nemůžete požadovaný důkaz předložit, budete buď muset zaplatit clo, nebo vám budou výrobky zabaveny.

Limity se vztahují na každou osobu od 17ti let věku.

Pozor na průjezd Švýcarskem – vezete-li s sebou více alkoholu, než kolik švýcarské předpisy povolují, musíte jej při vstupu do Švýcarska proclít a poté je proclít znovu při vstupu na území EU. Ve Švýcarsku po vás mohou požadovat složení finanční záruky, která vám bude vrácena, až budete území Švýcarska s daným zbožím opouštět.

Nákup alkoholu na letišti v duty free shopu

Zde je především potřeba zvažovat výhodnost a celkovou cenu, protože asi nemá smysl kupovat alkohol v letištním duty free shopu za vyšší ceny, než za jaké se identický prodává v českém supermarketu. Daňová výjimka (tedy duty free) zde má podmínku, že zboží bude konzumováno v jiném státě, než ve kterém bylo zakoupeno – je tedy určeno k exportu.

Při těchto nákupech sice ušetříte na dani (odtud název duty free), ale zároveň jsou v těchto obchodech, i přes inzerované permanentně akční ceny a slevy, poměrně vysoké ceny a tak ve většině případů počítejte s tím, že na takovém nákupu proděláte a úspora tak bude záporná. Ale zde jsou i světlé výjimky jako např. Ukrajina a zejména země bývalého Sovětského svazu, kde prodávají lokální produkty za stále velmi příznivé ceny.

Pozor na přestupy

Při nákupu alkoholu v duty free shopu vám zboží zpravidla společně s účtenkou zataví do plastového sáčku a s takovým zavazadlem pak můžete na palubu letadla a nevztahují se na vás restrikce týkající se limitů na přepravu tekutin.

Problém však může nastat, pokud s takovým zavazadlem dále přestupujete. Bezpečnostní pracovníci na takové zavazadlo mohou uplatnit restrikce na limit přepravy tekutin a nákup v duty free shopu na jiném letišti tak neuznat.

Zde je potřeba uvést, že pravidla jsou v tomto případě velmi nejasná, na některém letišti problém nenastane, u některého pracovníka také ne, ale na jiném letišti a u jiné pracovníka problém nastat může. Toto se týká zejména letišť v exotických zemích třetího světa, ale není to pravidlem. Bezpečnostní pracovníci jsou také jenom lidé a mají své chutě a mlsné jazyky. Můžete si zkusit stěžovat, ale oni dobře vědí, že spěcháte, protože vám za chvíli letí letadlo a láhev na místě na ex nevypijete. Pokud si necháte zavolat supervizora, někdy se stává, že v tom jede také, zdržuje čas a kryje své podřízené a oni se s ním o své úlovky později rozdělí.

Proto doporučuji nakupovat v duty free až na přestupním letišti před posledním úsekem cesty a tomuto problému se tak vyhnete.

Nákup alkoholu v duty free je také vhodný především při cestách do SAE, Maroka a dalších muslimských zemí, kde kde je nákup alkoholu až na místě zpravidla obtížný.